Αφοί K.Σαραφίδη ΑΕΒΕ
Αγαμέμνονος 47, Καλλιθέα 176 75
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 947 8700
FAX: +30 210 948 0320


Παρουσίαση:

Τηλέφωνο: +30 210 947 8125
E-mail: info@parousiasi.gr

Cookshop:

Τηλέφωνο: +30 210 947 8701-04
E-mail: info@cookshop.gr

Bagstories:

Τηλέφωνο: +30 210 947 8722
E-mail: info@bagstories.gr

Αφοί Κ.Σαραφίδη:

Τηλέφωνο: +30 210 947 8700
E-mail: info@sarafidisgroup.gr
Service: +30 210 947 8771-3